Studio Frans Galema

Is een compacte, innovatieve studio. Op het gebied van 3 dimensionale en 2 dimensionale visualisatie, animatie, grafische ontwerp /vormgeving, product presentatie en multimedia processen ben ik een allround technische creatieveling. Ik werk vanuit eigen expertise en vakmanschap en waar nodig bundel ik mijn krachten met freelancers, ZZP’ers, reclamebureaus en uitgeverijen.

 

Sustainable

Bij Studio Frans Galema zijn veel disciplines onder een dak te vinden. Daardoor kunnen de lijnen kort zijn.

 

Visualisation

Studio Frans Galema is onder andere gespecialiseerd in het maken van Computer Graphics (CG), Motion Graphic, interactiviteit etc.
Of dit nu fotorealistisch of als schets moet worden uitgevoerd voor zowel alle multimedia doeleinde of van drukwerk tot posters etc.
Dit van eigen gemodelleerde modellen na voorbeeld of aangeleverde 3d bestanden in diverse formaten.

 

Rechargeable

Studio Frans Galema is steeds oplaadbaar voor nieuwe uitdagingen op het gebied van visual content.

 

Het voordeel

De voordeel van Computer Graphics zijn erg groot en op velerlei gebieden in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan uitleg animatie's want beelden zeggen nu eenmaal meer dan woorden. Of interactive uitleg van producten.

Skills

Fotorealistisch 3D Artwork (Computer Graphics) voor productpresentaties

Het modelleren/ construeren van het 3D model, voorzien van texturing (materiaal product), (Studio)belichting en de uiteindelijke rendering van natuurgetrouwe afbeeldingen, animatie's  van het producten voor productpresentatie of Artwork.

 

Interactieve 3D presentaties

in samenwerking met opdrachtgevers het vervaardigen van uw ideeën tot zichtbaar resultaat.

Animatie

in samenwerking met opdrachtgevers het vervaardigen van uw ideeën tot zichtbaar resultaat.

Visualisatie

in samenwerking met opdrachtgevers het vervaardigen van uw ideeën tot zichtbaar resultaat.

Desktop Publishing

in samenwerking met opdrachtgevers het vervaardigen van uw ideeën tot zichtbaar resultaat.

Grafisch ontwerp/vormgeving

in samenwerking met opdrachtgevers het vervaardigen van uw ideeën tot zichtbaar resultaat.

Multimediaal product

Website disclaimer

Gebruik van de site van www.stfg.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door alle partijen, die bij de totstandkoming van deze site zijn betrokken uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. De instellingen, alsmede de besturen en medewerkers van de instellingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, animatie's, films, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van een der instellingen zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. De instellingen geven geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.